Nota legal

Finalitat del wiki

Aquest wiki és l'espai en línia de què disposa el Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona per editar textos de diversa tipologia (materials didàctics, cursos de formació, documentació no confidencial…).

La seva principal finalitat és posar a l’abast del personal que treballa amb o per la creació de material formatiu d'un mitjà en línia de redacció àgil de textos que permeti

  • treballar en col·laboració,
  • emmagatzemar versions diverses de textos en línia,
  • crear i actualitzar materials de formació,
  • exportar els materials al format XTHML per a la seva utilització al Campus virtual de l'Ajuntament de Barcelona,
  • gestionar fluxos de treball a l'organització.

Allotjament i desenvolupament tècnic del wiki

L'empresa Scopia visual interfaces systems sl, s'encarrega dels serveis següents:

  • adaptació de l'aplicació de programari lliure DokuWiki a les necessitats concretes de La Gerència de Recursos Humans i Organització,
  • instal·lació de l'esmentat programari adaptat,
  • manteniment de l'aplicació,
  • allotjament del servidor web,
  • desenvolupament dels connectors necessaris per a l'exportació dels materials formatius.

Responsabilitat per continguts

L'accés al wiki es fa mitjançant clau privada atorgada per l'administració del sistema i sota responsabilitat del Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona a les persones que n'hagin de fer un ús eventual o continuat, sempre vinculat a encàrrecs concrets. Un cop acabat l'encàrrec, es retiraran els permisos d'accés a les persones beneficiàries i se n'esborraran les dades.

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei, us agrairem que ens ho feu saber per tal que procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició l'adreça ddci@bcn.cat per informar-nos de la incidència.

Enllaços externs

Així mateix, el Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui a ddci@bcn.cat.

Propietat intel·lectual

El wiki es basa tècnicament en DokuWiki, un programari de codi obert per a la gestió de llocs web col·laboratius. La informació es desa en fitxers de text plans, per la qual cosa no requereix l'ús d'una base dades.

El disseny gràfic i els continguts del wiki, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat formativa i de servei públic de l'entorn i si no hi ha indicació explícita en sentit contrari, sotmetem tots els materials formatius derivats de la producció en aquest wiki (apartats 'Cursos' i 'Activitats didàctiques'), si no hi ha indicació en sentit contrari, a una llicència oberta de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial.

La resta de materials tenen un caràcter intern i no estan pensats per a ser ni distribuïts enllà de l'organització o publicats fora del wiki.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades pel wiki són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides en cap cas per a usos comercials i/o publicitaris. No s'hi tracten dades personals.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Barcelona,
Gerència de Recursos Humans i Organització,
Departament de Desenvolupament
C. Escar 1,
08039 Barcelona,

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.